• 15 Nov 2017
  • Door: Frederik

De regering-Michel wil de fiscale aftrekbaarheid van hoge inhaalbijdragen aan het einde van de loopbaan of kort na een verhoging van de bezoldiging aan banden leggen. Ze wil dit doen door niet langer het loon van het laatste jaar in rekening te brengen, maar door het loon over een langere periode te bekijken. Hoe de nieuwe bepaling van het loon voor de berekening van de 80% regel er zal uitzien is nog niet geweten maar het is duidelijk dat de huidige situatie zal worden gewijzigd en dat de mogelijkheden tot aftrek voor pensioenopbouw van de bedrijfsleider zullen worden beperkt.

Naast deze aanpassing zal ook de Wyninckx-bijdrage, éénmalige taks van 1.5%  op het  premiegedeelte dat de drempel van 31.212 EUR overschrijdt, heel waarschijnlijk niet ontsnappen. Deze wordt wellicht verhoogd.

Opportuniteit eind 2017 

Vandaag is aanvullende pensioenopbouw één van de meest interessante manieren om fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap te halen. Door de veranderingen die er wellicht aankomen zullen de mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen én tegelijk fiscaal te optimaliseren door het storten van belangrijke inhaalbijdragen beperkt worden.

Bovendien zal het vennootschapsbelastingtarief in 2018 dalen ten opzichte van het huidige tarief. Het is dus het moment om voor het einde van het jaar uw IPT contract te optimaliseren met het hoogste fiscale rendement.

Aarzelt u niet ons te contacteren om u daarbij, samen met uw accountant, te begeleiden.

Contacteer Van Welden